AKTUALNOŚCI ( Tychy ) - Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00 do 18.00 . NAJBLIŻSZA SOBOTA PRACUJĄCA - 8 grudzień

Po uzgodnieniu telefonicznym istnieje możliwość badań w innych godzinach

Wykonujemy badania kierowców i medycyny pracy :
badania profilaktyczne pracowników , badania okresowe kierowców zawodowych , badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych , badania uczniów i studentów , badania do prawa jazdy , konsultacje specjalistyczne ( okulistyczne , neurologiczne , laryngologiczne , psychiatryczne ) , badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń , badania laboratoryjne , spirometrię , EKG , badanie słuchu. .

Zawieramy umowy z zakładami pracy.

Gdzie jesteśmy?

Nasze usługi

Jak dojechać?